Obaveštenje za studente master studija: modul Konstrukcije

Izborni predmeti u ponudi za 2. smestar MAS

 1. GG510 Montažne betonske konstrukcije
 2. GG512 Spregnute konstrukcije 
 3. GG513 Specijalne metalne konstrukcije  
 4. GG514 Specijalne drvene konstrukcije  
 5. GG515 Metod konačnih elemenata  
 6. GG517 Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija
 7. GG518 Sanacija betonskih konstrukcija
 8. GG531 Zidane konstrukcije (odabrana poglavlja)

MOLE SE STUDENTI DA POGLEDAJU PREZENTACIJE PONUĐENIH PREDMETA KAO I DA ISPUNJEN FORMULAR SA LISTOM ŽELJA DOSTAVE POTPISAN NA ŠALTER STUDENTSKE SLUŽBE DO PETKA 19.12.2014. REFERENTU MILANU BRADIĆU.

Master studije - Modul Konstrukcije (prezentacija)

Master studije - Modul Konstrukcije (formular za izborne predmete)

Obaveštenje za studente master studija: modul OTG

Izborni predmeti u ponudi za 2. smestar MAS

 1. GG510 Montažne betonske konstrukcije
 2. GG531 Zidane konstrukcije (odabrana poglavlja)
 3. GM404 Matematička statistika

MOLE SE STUDENTI DA POGLEDAJU PREZENTACIJE PONUĐENIH PREDMETA KAO I DA ISPUNJEN FORMULAR SA LISTOM ŽELJA DOSTAVE POTPISAN NA ŠALTER STUDENTSKE SLUŽBE DO PETKA 19.12.2014. REFERENTU MILANU BRADIĆU.

Master studije - Modul Organizacija i tehnologija građenja (prezentacija)

Master studije - Modul Organizacija i tehnologija građenja (formular za izborne predmete)

Poslednja obaveštenja - Arhitektura

Poslednja obaveštenja - UROKDIP