Poslednja obaveštenja

Predavanje gostujućih porfesora

Obaveštavam vas da će se gostujuće predavanje organizovano u okviru projektnih aktivnosti K-FORCE projekta, sa temom

"Primena servisno orjentisanog geografsko informacionog sistema u analizi rizika (Application of Service Oriented Geographic Information System in Risk Analysis)"

​održati 30.11. u učionici na Mašinskom institutu u prizemlju, MI SD1, u 19h. Predavač je Gordana Jakovljević​ sa UBL, Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet.

PRISUSTVO NA PREDAVANJU JE OBAVEZNO ZA SVE STUDENTE MASTER STUDIJA UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA