Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Predmeti

Studije građevinarstva:

 • Materijali u građevinarstvu I
 • Materijali u građevinarstvu II
 • Tehnologija betona
 • Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija
 • Sanacija betonskih konstrukcija
 • Oštećenja i sanacija, zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija
 • Upravljanje mostovima
 • Metode i materijali pri gradnji hidrotehničkih konstrukcija i sistema
 • Monitoring i dijagnostika konstrukcija primenom metode dinamičke analize
 • Buka, vibracije i potresi u okruženju
 • Savremeni kompoziti na bazi poljoprivrednog, industrijskog i građevinskog otpada

Studije arhitekture:

 • Konstrukcije, materijali i građenje
 • Materijali u graditeljstvu
 • Novi materijali i tehnologije u graditeljstvu

Studije Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

 • Građevinski materijali i konstrukcije
 • Osnove upravljanja rizikom od od katastrofalnih događaja i požara
 • Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije
 • Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja
 • Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju
 • Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara
 • Planiranje i projektovanje zaštite od požara
 • Procena stanja oštećenih građevinskih objekata
 • Planovi zaštite i spasavanja
 • Analiza rizika u procesu donošenja odluka
 • Proračun i modelovanje evakuacije

Nastavno osoblje

Šef Katedre: Prof. dr Vlastimir Radonjanin

Profesori:

 • Prof. dr Vlastimir Radonjanin
 • Prof. dr Mirjana Malešev
 • Prof. dr Miroslava Radeka
 • Vanr.prof. dr Mirjana Laban
 • Doc. dr Ivan Lukić
 • Doc. dr Vesna Bulatvuić

Asistenti

 • dr Slobodan Šupić
 • Suzana Vukoslavčević
 • Jovana Simić
 • Olivera Bukvić

Laboranti:

 • Stevan Tomić
 • Darko Bradić