Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

Predmeti

Studije građevinarstva:

 • Ekonomika građevinarstva
 • Zgradarstvo 1
 • Zgradarstvo 2
 • Tehnologija i organizacija građenja 1
 • Tehnologija i organizacija građenja 2
 • Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici
 • Prefabrikacija i tehnologija montaže
 • Završni radovi i instalacije u objektima
 • Teorija sistema i sistemska analiza
 • Menadžment u građevinarstvu
 • Upravljanje građenjem
 • Upravljanje međunarodnim projektima
 • Industrijske metode u građevinarstvu
 • Upravljanje građevinskim preduzećem
 • Građevinsko poslovanje i regulativa
 • Odabrana poglavlja ekonomike

Studije arhitekture:

 • Upravljanje projektima i građenjem 1
 • Upravljanje projektima i građenjem 2

Nastavno osoblje

Šef katedre: Prof. dr Milan Trivunić

Profesori:

 • Prof. dr Milan Tivunić
 • Prof. dr Erika Malešević
 • Prof. dr Jasmina Dražić
 • Prof. dr Željko Jakšić
 • Doc. dr Vladimir Mučenski
 • Doc. dr Igor Peško

Asistenti:

 • Dragana Bibić
 • Aleksandra Vujkov