Savremena građevinska praksa

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 459 983

mob. 063 504 235

e-mail: radonv@uns.ac.rs

PREDSEDNIK PROGRAMSKOG ODBORA

Prof. emeritus Radomir Folić, dipl.inţ.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 485 26 44

mob. 064 165 55 29

e-mail: folic@uns.ac.rs

PREDSEDNIK DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA NOVOG SADA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

tel. 021 457 668

mob. 063 779 3 673

e-mail: radonv@uns.ac.rs

TEHNIČKI SEKRETAR KONFERENCIJE

Aleksandra Dmitrović

tel. 021 459 347

mob. 063 775 43 87

e-mail: alejandra@uns.ac.rs

Autori

 

Naslov rada

Prof. Emeritus Branislav Mitrović (Srbija)

 

Objekti arhitekture u nastajanju u savremenim okolnostima građenja na crnogorskom primorju

Prof. dr Milan Veljković (Holandija)

 

Possibilities and obstacles for more intensive use of HSS in construction

Prof. Emeritus Ivan Vrkljan (Hrvatska)

 

Geotehnički istraživački radovi

Doc. dr Sanela Klarić (BiH)

 

Lokalni, tradicinalni, prirodni materijali za održivu budućnost

Prof. dr Zlatko Marković (Srbija)

 

Konstrukcija atletske dvorane u Beogradu

Duško Bobera, dipl.inž.građ., Goran Tadić, dipl.inž.građ., Zoran Luković, dipl.inž.građ. (Srbija)

 

Projektovanje i izgradnja mosta Port Milena u Ulcinju

Siniša Mihajlović, dipl.inž.građ. (Srbija)

 

Projekat i građenje čeličnog železničkog mosta preko Velike Morave kod Ćuprije

Doc. dr Jelena Dobrić (Srbija)

 

Ponašanje pritisnutih elemenata složenog poprečnog preseka od nerđajućeg čelika

Dr Radomir Jakovljević (Srbija)

 

Optimizacija sastava nosećeg sloja kolovozne konstrukcije na bazi agregata od hladnog recikliranog asfalta sa aspekta mehaničkih karakteristika

Doc. dr Aleksandar Savić (Srbija)

 

Istraživanje svojstava svežeg i očvrslog samozbijajućeg betona sa mineralnim dodacima na bazi industrijskih nusprodukata

Doc. dr Veljko Koković (Srbija)

 

Granična nosivost kontinuiranih ošupljenih montažnih ploča

Dr Bojan Milošević , Prof. dr Marija Mijalković (Srbija)

 

Eksperimentalna analiza kontinualnih nosača od samougrađujućeg betona sa recikliranim agregatom

Rezervacije se mogu obezbediti direktno u centru:

"CePTOR" – Andrevlje, Fruška gora

Tel/fакs: (021) 48 02 400 / (021) 48 02 420

e-mail: andrevlje@vojvodina.gov.rs

Kotizacija po učesniku iznosi:

  • Za uplate do 5.5.2016. - 5.000,00 dinara
  • Za uplate posle 5.5.2016. - 7.000,00 dinara

Kotizacija uključuje:

  • Učešće na konferenciji,
  • Zbornik radova i prateće materijale,
  • Ulaznicu za Veče građevinara,
  • Učesnici na konferenciji dobijaju bodove na osnovu prisustva

Andrevlje "CePTOR"

Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine

25 i 26. maj 2017.