Savremena građevinska praksa

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 459 983

mob. 063 504 235

e-mail: radonv@uns.ac.rs

PREDSEDNIK PROGRAMSKOG ODBORA

Prof. emeritus Radomir Folić, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 485 26 44

mob. 064 165 55 29

e-mail: folic@uns.ac.rs

PREDSEDNIK DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA NOVOG SADA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

tel. 021 457 668

mob. 063 779 3 673

e-mail: radonv@uns.ac.rs

TEHNIČKI SEKRETAR KONFERENCIJE

Aleksandra Dmitrović

tel. 021 459 347

mob. 063 775 43 87

e-mail: alejandra@uns.ac.rs

Autori

 

Naslov rada

Dr Zoran Berisavljević, dipl.inž.geol. (Srbija)

 

Iskustva pri izvođenju kosina na autoputnim koridorima 10 i 11 – Geotehnički uslovi izgradnje, projektovanje i građenje

Prof. dr Boško Stevanović, Doc. dr Ivan Glišović (Srbija)

 

Projektovanje i izvođenje sanacija zidanih objekata od istorijskog značaja

Nenad Suša, dipl.inž.građ.  (Srbija)

 

Fundiranje TC Promenada

Prof. Dušan Kovačević (Srbija)

 

Monitoring sistem i probno opterećenje Železničko-drumskog mosta u Novom Sadu

Prof. dr Zoran Stojadinović (Srbija)

 

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima-kvantifikacija i prevencija

Prof. dr Vladislav Zekić (Srbija)

 

Potencijal i okviri upotrebe pepela biljnih ostataka u regionima Bačke, Banata i Mačve

Siniša Mihajlović, dipl.inž.građ. (Srbija)

 

Projekat i građenje čeličnog železničkog mosta preko Velike Morave kod Ćuprije

Doc. dr Jelena Dobrić (Srbija)

 

Ponašanje pritisnutih elemenata složenog poprečnog preseka od nerđajućeg čelika

Dr Radomir Jakovljević (Srbija)

 

Optimizacija sastava nosećeg sloja kolovozne konstrukcije na bazi agregata od hladnog recikliranog asfalta sa aspekta mehaničkih karakteristika

Tajana Radić, dipl.polit. (Hrvatska)

 

Održivo korištenje rezidbenih ostataka u poljoprivredi

Prof. dr Ivanka Netinger Grubeša (Hrvatska)

 

Istraživanje primjene pepela poljoprivredne biomase u građevinskim proizvodima u Hrvatskoj u sklopu projekta Eco build

Prof. dr Mirjana Malešev (Srbija)

 

Istraživanje primene pepela poljoprivredne biomase u građevinskim proizvodima u Srbiji u sklopu projekta Eco build

Doc. dr. Predrag Petronijević, Profesor emeritus Radomir Folić (Srbija)

 

Doprinos armiranobetonskih zidova seizmičkoj sigurnosti armiranobetonskih visokih zgrada

Dr Biljana Ilić (Srbija)   Termički i mehanički aktivirane kaolinske gline kao dopunski cementni materijal
Doc. dr Anka Starčev-Ćurčin (Srbija)   Topološka optimizacija armiranobetonskih ravanskih  nosača primenom metode pritisnutih štapova i zatega
Doc. dr Slobodan Kolaković (Srbija)   Mogućnost primene novih tehnologija u upravljanju poplavama na ravničarskim rekama
Doc. dr Vesna Bulatović (Srbija)   Sulfatna otpornost betona na bazi recikliranog agregata

Rezervacije se mogu obezbediti direktno u centru:

"CePTOR" – Andrevlje, Fruška gora

Tel/fакs: (021) 48 02 400 / (021) 48 02 420

e-mail: andrevlje@vojvodina.gov.rs

Kotizacija po učesniku iznosi:

  • Za uplate do 5.5.2016. - 5.000,00 dinara
  • Za uplate posle 5.5.2016. - 7.000,00 dinara

Kotizacija uključuje:

  • Učešće na konferenciji,
  • Zbornik radova i prateće materijale,
  • Ulaznicu za Veče građevinara,
  • Učesnici na konferenciji dobijaju bodove na osnovu prisustva

Andrevlje "CePTOR"

Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine

31. maj. i 1. jun 2018.