Savremena građevinska praksa

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 459 983

mob. 063 504 235

e-mail: radonv@uns.ac.rs

PREDSEDNIK PROGRAMSKOG ODBORA

Prof. emeritus Radomir Folić, dipl.inž.građ.

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

tel. 021 485 26 44

mob. 064 165 55 29

e-mail: folic@uns.ac.rs

PREDSEDNIK DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA NOVOG SADA

Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.

tel. 021 457 668

mob. 063 779 3 673

e-mail: radonv@uns.ac.rs

TEHNIČKI SEKRETAR KONFERENCIJE

Aleksandra Dmitrović

tel. 021 459 347

mob. 063 775 43 87

e-mail: alejandra@uns.ac.rs

Autori

 

Naslov rada

Dr Zoran Berisavljević, dipl.inž.geol. (Srbija)

 

Iskustva pri izvođenju kosina na autoputnim koridorima 10 i 11 – Geotehnički uslovi izgradnje, projektovanje i građenje

Prof. dr Boško Stevanović, Doc. dr Ivan Glišović (Srbija)

 

Projektovanje i izvođenje sanacija zidanih objekata od istorijskog značaja

Nenad Suša, dipl.inž.građ.  (Srbija)

 

Fundiranje TC Promenada

Prof. Dušan Kovačević (Srbija)

 

Monitoring sistem i probno opterećenje Železničko-drumskog mosta u Novom Sadu

Prof. dr Zoran Stojadinović (Srbija)

 

Odštetni zahtevi na građevinskim projektima-kvantifikacija i prevencija

Prof. dr Vladislav Zekić (Srbija)

 

Potencijal i okviri upotrebe pepela biljnih ostataka u regionima Bačke, Banata i Mačve

Tajana Radić, dipl.polit. (Hrvatska)

 

Održivo korištenje rezidbenih ostataka u poljoprivredi

Prof. dr Ivanka Netinger Grubeša (Hrvatska)

 

Istraživanje primjene pepela poljoprivredne biomase u građevinskim proizvodima u Hrvatskoj u sklopu projekta Eco build

Prof. dr Mirjana Malešev (Srbija)

 

Istraživanje primene pepela poljoprivredne biomase u građevinskim proizvodima u Srbiji u sklopu projekta Eco build

Doc. dr. Predrag Petronijević, Profesor emeritus Radomir Folić (Srbija)

 

Doprinos armiranobetonskih zidova seizmičkoj sigurnosti armiranobetonskih visokih zgrada

Dr Biljana Ilić (Srbija)

 

Termički i mehanički aktivirane kaolinske gline kao dopunski cementni materijal

Doc. dr Anka Starčev-Ćurčin (Srbija)   Topološka optimizacija armiranobetonskih ravanskih  nosača primenom metode pritisnutih štapova i zatega
Doc. dr Slobodan Kolaković (Srbija)   Mogućnost primene novih tehnologija u upravljanju poplavama na ravničarskim rekama
Doc. dr Vesna Bulatović (Srbija)   Sulfatna otpornost betona na bazi recikliranog agregata

Rezervacije se mogu obezbediti direktno u centru:

"CePTOR" – Andrevlje, Fruška gora

Tel/fакs: (021) 48 02 400 / (021) 48 02 420

e-mail: andrevlje@vojvodina.gov.rs

Kotizacija po učesniku iznosi:

  • Za uplate do 5.5.2016. - 5.000,00 dinara
  • Za uplate posle 5.5.2016. - 7.000,00 dinara

Kotizacija uključuje:

  • Učešće na konferenciji,
  • Zbornik radova i prateće materijale,
  • Ulaznicu za Veče građevinara,
  • Učesnici na konferenciji dobijaju bodove na osnovu prisustva

Andrevlje "CePTOR"

Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine

31. maj. i 1. jun 2018.