Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Ocene grafičkog rada

Ocene grafičkog rada možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji na grafičkom imaju manje od 5.5 bodova, ukoliko žele da pokušaju da ispune predispitne obaveze, obavezni su da dođu po novu postavku u sredu, 17.1.2018. godine između 13h i 14h u kabinet LG 311.

Rezultati I kolokvijuma održanog 10.12.2017.

Rezultate kolokvijuma možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Zadatak iz građevinske fizike mora biti pozitivno ocenjen da bi se priznao I kolokvijum.

Studenti, koji su osvojili dovoljan broj bodova na I kolokvijumu, ali nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u II januarskom ispitnom roku, da bi I kolokvijum bio priznat.

II Kolokvijum

II KOLOKVIJUM će biti održan u SUBOTU  (13.01.2018.) u 1100.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasnih tabli 15 minuta pre početka kolokvijuma

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se prijaviti doc. dr Ivanu Lukiću, do ČETVRTKA, 11.01. do 1500 (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

Prirodni kamen (predavanje 8a i 8b), Građevinska keramika (predavanje 9a i 9b), Beton (predavanje 10). Drvo i proizvodi na bazi drveta (predavanje 11a i 11b)  iz 2017/18.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2016-17

Studenti,  generacije 2016-17, koji žele da polažu  II kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje doc. dr Ivanu Lukiću do ČETVRTKA, 11.01. do 15:00  (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako SU SE PONOVO UPISALI da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe će biti održane po sledećem rasporedu:

U petak 22.12.2017. godine:

  • Grupe 7 i 8 u terminu 1015-1100
  • Grupe 5 i 6 - u terminu 1115-1200
  • Grupe 1 i 2 u terminu 1215-1300
  • Grupe 3 i 4 - u terminu 1315-1400

U petak 29.12.2017. godine:

  • Grupe 9 i 10 u terminu 1015-1100
  • Grupe 11 i 12 - u terminu 1115-1200

I kolokvijum

I KOLOKVIJUM će biti održan u nedelju (10.12.2017) u 11:00.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti Doc.dr Ivanu Lukiću, do četvrtka, 07.12. do 15:00 (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-7 za generaciju 2017-18 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2016-17

Studenti, generacije 2016-17, koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do četvrtka, 07.12. do 15:00 (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.