Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

II kolokvijum

 

OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

II kolokvijum će biti održan u utorak, 17.01.2017. u 2000. Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 15 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti Doc.dr Ivanu Lukiću, do petka, 13.01.2017. godine do 1500 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se odjave do predviđenog termina, kako bi štampali samo potreban broj kolokvijuma.

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 8-11 za generaciju 2016-17 (materijal se nalazi na sajtu Departmana):

  • Prirodni kamen (predavanje 8a i 8b),
  • Građevinska keramika (predavanje 9a i 9b),
  • Beton (predavanje 10),
  • Drvo i proizvodi na bazi drveta (predavanje 11a i 11b)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2015-16

Studenti, generacije 2015-16, koji žele da polažu II kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do petka, 13.01.2017. godine do 1500 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

Predmetni nastavnici

Prof. Mirjana Malešev

Prof.Vlastimir Radonjanin

I kolokvijum - promena termina

Na zahtev studenata promenjen je termin održavanja I kolokvijuma.

OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

I kolokvijum će biti održan u petak, 16.12.2016, u 19:00. Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti Doc.dr Ivanu Lukiću, do četvrtka, 14.12. do 15:00 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se odjave do predviđenog termina, kako bi štampali samo potreban broj kolokvijuma.

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-7 za generaciju 2016-17 (materijal se nalazi na sajtu Departmana)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2015-16

Studenti, generacije 2015-16, koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do četvrtka, 14.12. do 15:00 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

Predmetni nastavnici

Prof. Mirjana Malešev

Prof.Vlastimir Radonjanin

Rezultati ispita 09.10..2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Ponovno slušanje predmeta

Studenti koji nisu dobili potpis od predmetnog asistenta ili nastavnika zbog neispunjenja predispitnih obaveza moraju da, prilikom upisa, stave napomenu da ponovo slušaju premdmet kako bi bila formirana posebna grupa za vežbe. 

Dok ne prođe termin upisa, studenti se mole da se rasporede po trenutno postojećim grupama kako ne bi propuštali vežbe.

 

I godina - Laboratorijske vežbe

Mole se studenti da na prve vežbe iz predmeta dođu ispred Laboratorije za građevinarstvo i sačekaju predmetnog asistenta.