Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Pomeranje termina laboratorijskih vežbi

Laboratorijske vežbe, zakazane za ponedeljak 28.12.2015. se odlažu zbog bolesti asistenta. 

Novi termin vežbi će biti u januaru 2016., odeređen u dogovoru sa studentima.

Laboratorijske vežbe - rapored grupa

Umesto računskih vežbi u poslednje dve nedelje 2015. godine će biti održane laboraotrijske vežbe (u zgradi Laboratorije za građevinarstvo) prema sledećem rasporedu:

Sreda 23.12.2015.

  • 14:00-14:45 - Grupe 9 i 10
  • 15:00-15:45 - Grupe 11 i 12

Četvrtak: 24.12.2015.

  • 8:15-9:00 - Grupe 3 i 4
  • 14:15-15:00 - Grupe 7 i 8

Ponedeljak: 27.12.2015.

  • 9:45-10:30 - Grupe 5 i 6
  • 15:00-15:45 - Grupe 1 i 2

Laboratorijske vežbe su obavezne za sve studente. 

II KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

II KOLOKVIJUM će se održati u PONEDELJAK  (11.01.2016.) u 2000

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasnih tabli 15 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum treba da se obavezno prijave za polaganje upisivanjem na spisak na vratima kabineta LG301 do SREDE, 30.12.2015.do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

OBLASTI KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

Prirodni kamen (predavanje 8a i 8b), Građevinska keramika (predavanje 9a i 9b), Beton (predavanje 10). Drvo i proizvodi na bazi drveta (predavanje 11a i 11b)  iz 2014/15.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2014-15

Studenti,  generacije 2014-15, koji žele da polažu  II kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje upisivanjem na spisak na vratima kabineta LG301 do SREDE, 30.12.2015.do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Nadoknada nastave

NADOKNADA NASTAVA IZ OVOG PREDMETA  ĆE BITI ODRŽANA U SUBOTU, 12.12.2015. U 9:15 U SALI LG107 (I sprat, zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

Promena termina vežbi

Obaveštavamo studente da će vežbe iz predmeta KONSTRUKCIJE, MATERIJALI I GRAĐENJE, umesto u petak 11.12.2015. za obe grupe biti održane u četvrtak 10.12.2015. sa početkom u 14:15 u učionici LG005.