Rezultati ispita 1.10.2017. i konacne ocene

Rezultate ispita možete preuzeti u Download zoni.

 

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku parcijalno polagati delove ispita koji su im ostali.

Sve ostale informacije u vezi polaganja ispita mogu se pročitati u dokumentu „OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA“, koje se nalazi na sajtu Departmana.

Studenti mogu doći da upišu ocenu u redovnim terminima konsultacija (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju).