I kolokvijum

I KOLOKVIJUM će biti održan u nedelju (10.12.2017) u 11:00.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti Doc.dr Ivanu Lukiću, do četvrtka, 07.12. do 15:00 (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-7 za generaciju 2017-18 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2016-17

Studenti, generacije 2016-17, koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do četvrtka, 07.12. do 15:00 (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.