II Kolokvijum

II KOLOKVIJUM će biti održan u SUBOTU  (13.01.2018.) u 1100.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasnih tabli 15 minuta pre početka kolokvijuma

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se prijaviti doc. dr Ivanu Lukiću, do ČETVRTKA, 11.01. do 1500 (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

Prirodni kamen (predavanje 8a i 8b), Građevinska keramika (predavanje 9a i 9b), Beton (predavanje 10). Drvo i proizvodi na bazi drveta (predavanje 11a i 11b)  iz 2017/18.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2016-17

Studenti,  generacije 2016-17, koji žele da polažu  II kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje doc. dr Ivanu Lukiću do ČETVRTKA, 11.01. do 15:00  (na vratima kabineta LG 311 je istaknut spisak za prijavu za polaganje kolokvijuma). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako SU SE PONOVO UPISALI da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.