Rezultati I kolokvijuma održanog 10.12.2017.

Rezultate kolokvijuma možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 55 bodova.

Zadatak iz građevinske fizike mora biti pozitivno ocenjen da bi se priznao I kolokvijum.

Studenti, koji su osvojili dovoljan broj bodova na I kolokvijumu, ali nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u II januarskom ispitnom roku, da bi I kolokvijum bio priznat.