Preuzimanje grafičkih radova

Termini za preuzimanje grafičkih radova su:

  • četvrtak 18.1.2018. od 14h do 16h
  • petak 19.1.2018. od 10h do 12h