Prvi termin ispitnog roka - III kolokvijum

U prvom terminu januarskog ispitnog roka (25.1.2017.) polaže se III kolokvijum (Predavanja 12-17 u Download zoni).

Da bi student imao pravo da izađe na kolokvijum, obavezno je da ispit prijavi preko studentske službe kao i da se upiše na spisak koji je na vratima kabineta LG311. Studenti koji ne prijave ispit ili se ne upišu na spisak, neće moći da polažu ispit.