Rezultati II kolokvijuma održanog 13.01.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.