Rezultati III kolokvijuma, održanog 23.1.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Konačna lista sa predlogom ocena za studente koji su položili sva tri dela ispita i pozitivno uradili predispitne obaveze, biće objavljena u ponedeljak, 29.01.2018.

Podsećamo studente da u narednom  terminu mogu polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali i da je potrebno da se prijave preko studentske službe. Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite) najkasnije do 03.02.2018. do 10:00.