Konačne ocene i ispunjenost uslova za dobijanje potpisa

Predlog konačnih ocena i pregled ispunjenosti uslova za dobijanje potpisa za overu semestra možete preuzeti u Download zoni.

Studentima, koji su zadovoljni sa predloženom ocenom, ocena u undeks će biti upisana u utorak, 06.02.2018. u 9:00 (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju).

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se javi predmetnim nastavicima, radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita (najkasnije do ponedeljka, 05.02.2018. do 09h) putem mail-a. Ako se studenti ne jave do tog roka smatraće se da je to konačna ocena i biće uvedena u zapisnik i prosleđena studentskoj službi.

Studenti kojima u koloni “uslov za dobijanje potpisa“ piše (Nije ispunjen) nisu stekli uslov za dobijanje potpisa o redovnom pohađanju nastave i vežbi i moraju sledeće školske godine ponovo da upišu i slušaju predmet.

Studenti mogu u II januarskom roku polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali. Potrebno je da se prijave studentskoj službi. Takođe je potrebno da upišu u spisak (Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite)