Rezultati ispita održanog 6.9.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u trećem septembarskom ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi kod Doc. dr Ivana Lukića. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

* Studenti koji su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina (septembarski IIII i prvi socijalni). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF, moraju da u III septembarskom roku urade zadatak. Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenom terminu poništiće se I deo ispita.