OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

I KOLOKVIJUM će se održati u subotu  (08.12.2018) u 15:00.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti Doc.dr Ivanu Lukiću, do srede, 05.12. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-7 za generaciju 2018-19 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017-18

Studenti,  generacije 2017-18, koji žele da polažu  I kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do srede, 05.12. do 15:00 (spisak za prijavu je na tabli pored kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.                                  

Predmetni nastavnici