II kolokvijum

II KOLOKVIJUM će biti održan u UTORAK  (15.01.2019.) u 2000.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasnih tabli 15 minuta pre početka kolokvijuma

Studenti koji žele da polažu II kolokvijum, moraju se prijaviti Doc.dr Ivanu Lukiću, do PETKA, 11.01. do 12:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI  KOJE OBUHVATA II KOLOKVIJUM

Prirodni kamen (predavanje 8a i 8b), Građevinska keramika (predavanje 9a i 9b), Beton (predavanje 10). Drvo i proizvodi na bazi drveta (predavanje 11a i 11b)  iz 2018/19.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017-18

Studenti,  generacije 2017-18, koji žele da polažu  II kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do PETKA, 11.01. do 12:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev ako SU SE PONOVO UPISALI da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.