Rezultati II kolokvijuma održanog 15.1.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.