Grafički radovi i potpis asistenta

Grafičke radove možete preuzeti u kabinetu LG311 od četvrtka u 9h.

Za potpis od strane asistenta potrebno je poneti overene laboratorijske vežbe i popunjen indeks.

Studenti koji ponovo rade grafički moraju najkasnije u četvrtak 31.1.2019. do 14h da dođu po novu postavku:

  • Prvulj Tijana 73/18
  • Katarina Dojčev 52/18
  • Dajana Knežević 108/18
  • Sanja Korać 94/18
  • Pavle Radovanović 96/18
  • Anđela Dragutinović 105/18
  • Marija Krkić 110/18
  • Milan Birović 84/18 (nije predao grafički)