Rezultati ispita održanog 5.2.2019.

Rezultate ispita možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u aprilskom ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi kod Doc. dr Ivana Lukića. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

* Studenti koji su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina (aprilski i I junski). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF, moraju da u aprilskom roku urade zadatak. Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenom terminu poništiće se I deo ispita.

Studenti mogu doći da upišu ocenu u četvrtak, 21.02.2019. u 11:00 (Kabinet LG 212 – Zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju) ili u redovnim terminima konsultacija.