Rezultati ispita održanog 13.06.2019. i konačne ocene.

Reultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u  II junskom ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi kod Doc. dr Ivana Lukića. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

* Studenti koji  su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina  (II junski rok i avgustovski). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF, (stoji ** pored imena) pozivaju se da urade zadatak iz GF u II junskim roku, u suprotnom biće im poništen I deo ispita..

*** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF u prethodna dva roka (stoji *** pored imena), poništen im je I deo ispita.

**** Student se nije prijavio za polaganje ispita preko studentske službe. Ocena nije uvedena u zapisnik. Student preuzima odgovornost na sebe oko zvanične prijave ispita i upisivanja ocene u zapisnik (student mora obavestiti profesore mail-om o zvaničnoj prijavi ispita radi upisa ocene dva dana pre zvaničnog održavanja ispita!