I kolokvijum 30.11.2019.

 

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

I KOLOKVIJUM će se održati u subotu  (30.11.2019) u 11:30.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se prijave Doc.dr Ivanu Lukiću, zaključno sa  četvrtkom, 28.11. do 20:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-7 za generaciju 2019-20 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2018-19

Studenti,  generacije 2018-19, koji žele da polažu  I kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do četvrtka, 29.11. do 20:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.