Rezultati I kolokvijuma održanog 30.11.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Zadatak iz građevinske fizike mora biti pozitivno ocenjen da bi se priznao I kolokvijum.

Studenti, koji su osvojili dovoljan broj bodova na I kolokvijumu, ali nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike (u koloni Zadatak stoji "-"), moraju ponovo da urade zadatak u II januarskom ispitnom roku, da bi se I kolokvijum priznao.