Rezultati II kolokvijuma

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

 

Podsetnik:

U januarskom roku ( 30.01.2020.) se polaže III kolokvijum. Studenti, koji žele da polažu ovaj deo ispita moraju se prijaviti preko studentske službe, da bi imali salu za održavanje ispita i da bi im se zvanično upisala ocena, ukoliko budu položili sva tri dela.

 U februarskom roku (11.02.2020.) se polažu preostali delovi, po želji. Obavezna je prijava preko studentske službe.

 Detaljnija objašnjenja se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju “Pravila za polaganje ispita KMG januar 2020”