Rezultati III kolokvijuma, održanog 30.01.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

Konačna lista sa predlogom ocena za studente koji su položili sva tri dela ispita i pozitivno uradili predispitne obaveze, biće objavljena u petak, 07.02.2020.

Podsećamo studente da u narednom  terminu mogu polagati parcijalno delove ispita koji su im ostali i da je potrebno da se prijave preko studentske službe.

Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Doc.dr.Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite) najkasnije do 10.02.2020. do 10:00.

Detaljnija objašnjenja se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju “Pravila za polaganje ispita KMG januar 2020”