Prijava delova za polaganje ispita

Delove koje želite da polažete možete prijaviti prekjo sledećeg linka.

https://forms.gle/WQ5Kxfg4kntThWaK6