Rezultati ispita održanog 24.11.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti moraju da prijave ispit preko studentske službe za ispitni rok u kome žele da polažu.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Link ka spisku za prijavu delova ispita biće objavljen pre narednog ispitnog roka. Ukoliko student ne prijavi koji deo polaže, smatraće se da polaže ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.