Prijava delova ispita za 15.12.2020. koji se polažu

Delove za polaganje ispita možete prijaviti preko linka:

https://forms.gle/gk739ioYmicf3rcG9