Rezultati ispita održanog 15.12.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti moraju da prijave ispit preko studentske službe za ispitni rok u kome žele da polažu.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita će biti postavljen na sajt, neposredno pred ispit. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.