Rezultati II kolokvijuma, održanog 17.01.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

Podsetnik:

U januarskom roku ( 26.01.2021.) se polaže III kolokvijum. Studenti, koji žele da polažu ovaj deo ispita moraju se prijaviti preko studentske službe, da bi imali salu za održavanje ispita i da bi im se zvanično upisala ocena, ukoliko budu položili sva tri dela.

U februarskom roku (09.02.2021.) se polažu preostali delovi, po želji. Obavezna je prijava preko studentske službe.

Detaljnija objašnjenja se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju “Pravila za polaganje ispita KMG januar 2021”