Prijava delova ispita koji se polažu na ispitu 9.2.2021.

Link za prijavu delova ispita koji studenti planiraju da polažu na ispitu (datum ispita: 9.2.2021.):

https://forms.gle/sv4EfmbheFb97NbL9

Napomena:

  1. Ukoliko student ne prijavi preko linka koji deo polaže, smatraće se da polaže sve što nije položeno kao celinu, i tako će se ocenjivati.
  2. Da bi izašao na ispit, student mora da prijavi ispit preko studentske službe, u suprotnom neće biti moguće prisustvo na ispitu.