Rezultati ispita i III kolokvijuma održanog 26.1.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

Predlog konačnih ocena za studente koji su položili sva tri kolokvijuma, biće uskoro postavljen na sajt.

Podsetnik:

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi OVDE. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.