Konačni rezultati nakon ispita održanog 26.01.2021. i ispunjenost uslova za dobijanje elektronskog potpisa o urednom pohađanju predavanja i vežbi

Rezultate i spisak studenata koji su ispunili uslov za dobijanje potpisa se nalazi u Download zoni.

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da javi predmetnim nastavicima, koji deo/delove ispita poništava (najkasnije do ponedeljka, 08.02.2021. do 12h) putem mail-a. Ako se studenti ne jave do tog roka smatraće se da je predložena ocena konačna i biće uvedena u zapisnik i prosleđena studentskoj službi.

Studenti kojima je kolona “uslov za dobijanje potpisa“ obojena žutom bojom nisu uradili grafičke radove i ne mogu da dobiju elektronski potpis.  Moraju sledeće školske godine ponovo da upišu predmet i urade grafičke radove

Studenti kojima je kolona “uslov za dobijanje potpisa“ obojena crvenom bojom nisu stekli uslov za dobijanje elektronskog potpisa o redovnom pohađanju predavanja i vežbi i moraju sledeće školske godine ponovo da upišu i slušaju predmet.

Studenti mogu u februarskom roku  da polažu parcijalno delove ispita koji su im ostali. Potrebno je da ispit projave studentskoj službi. Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Prof. dr Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite).