Prijava delova za polaganje ispita u JUNSKOM ROKU

Delove koje želite da polažete u ovom roku možete prijaviti preko linka:

https://forms.gle/EoFn2amodVs7mtDn6

Za studenti koji ne označe koji deo polažu, smatraće se da polažu sve što nisu položili, i ocenjivaće se kao celina.