Građevinski materijali i konstrukcije

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Prvi ispitni termin u junskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina junskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnom nastaviku radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

U drugom ispitnom terminu, u junskom ispitnom roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da  najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistanata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnik zadržava pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN . 

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnog nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

 

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 31.03.2016.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

I kolokvijum

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

I KOLOKVIJUM će biti održan u UTORAK  (12.04.2016) u 2000 u amfiteatru A2.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED amfiteatra 15 minuta pre početka kolokvijuma.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-5  za generaciju 2015-16.

 

Studenti iz prethodnih generacija, ukoliko žele da polažu ovaj kolokvijum, treba da se prijave za polaganje kolokvijuma preko studentske službe.

 

VAŽNO!!!

Na vratima kabineta LG311 nalazi se spisak u koji su studenti koji polažu kolokvijum obavezni da se upišu (uljučujući i studente starijih generacija). Samo studenti koji su upisani na spisak će imati pravo da polažu kolokvijum. 

Predavanja

Obaveštavamo studente da će predavanja u petak, 11.3.2016., biti održana prema rasporedu.

Rezultati ispita i konačne ocene nakon ispitnog roka 28.1.2016.

Rezultate ispita održanog 28.1.2016. možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.10.2015.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.