Građevinski materijali i konstrukcije

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Prvi ispitni termin u junskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina junskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnom nastaviku radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

U drugom ispitnom terminu, u junskom ispitnom roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da  najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistanata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnik zadržava pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN . 

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnog nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

 

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Rezultati nakon ispitnog roka 16.6.2016.

Rezultate ispita nakon ispitnog roka možete videti u Download zoni predmeta.

Studenti koji nisu zadovoljni sa predloženom konačnom ocenom moraju najkasnije do ponedeljka 27.6.2016. godine da se jave kako bi im bili poništena ocena.

Prijava za polaganje delova ispita

Obaveštavamo studente da je na vratima kabineta LG 311 (zgrada Laboratorije za građevinarstvo) postavljen spisak za upisivanje. Studenti su obavezni da na spisak upišu koji deo žele da polažu u ovom terminu, pri čemu se polaganje III oblasti podrazumeva. 

 

Studenti koji ne prijave ispit preko studentske službe i ne upišu se na spisak na vratima kabineta LG311 neće moći da polažu ispit.

Rezultati II kolokvijuma održanog 24.5.2016.

Rezultate II kolokvijuma možete videti OVDE.

Kolokvijum je položen ako je usvojeno najmanje 55 poena.

II kolovijum

 

TERMIN ODRŽAVANJA II KOLOKVIJUMA

II KOLOKVIJUM će biti održan u UTORAK  (24.05.2016.) u 2000.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 15 minuta pre početka kolokvijuma.

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Kolokvijum obuhvata predavanja 6-11b 2015-16. (folder Predavanja/II oblast u Download zoni ovog predmeta).

 

 

Studenti iz prethodnih generacija, ukoliko žele da polažu ovaj kolokvijum, moraju da se prijave za polaganje kolokvijuma preko studentske službe.

Rezultati I kolokvijuma održanog 12.4.2016.

Rezultate I kolokvijuma možete videti OVDE.

Kolokvijum je položen ako je usvojeno najmanje 55 poena.