III kolokvijum

OBAVEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA

U prvom terminu junskog roka (19.6.2017.) polaže se III oblast. Svi studenti treba da budu u holu ISPRED učionice, 15 minuta pre početka ispita.

Studenti koji žele da polažu III oblast, moraju se prijaviti do sreda nedelje 18.6.2017. godine do 1500 (spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se odjave do predviđenog termina, kako bi štampali samo potreban broj kolokvijuma.

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 17-23 za generaciju 2016-17 (materijal se nalazi na sajtu Departmana):

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2015-16

Studenti, generacije 2015-16, koji žele da polažu III kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do nedelje 18.6.2017. godine do 1500(spisak za prijavljivanje će biti okačen na vrata kabineta LG311). Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija polažu ceo ispit (sve delove), izuzev ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet.

 

PRAVO POLAGANJA IMAJU SAMO ONI STUDENTI KOJI PRIJAVE ISPIT U STUDENTSKOJ SLUŽBI!!!!!