Rezultati kolokvijuma II i III i konačne ocene

Rezultate kolokvijuma II i III i predlog konačnih ocena možete videti u Download zoni.

Minimalan broj bodova, da bi deo bio položen, iznosi 50.

U drugom terminu ispitnog roka je moguće parcijalno polaganje ispita, pri čemu su studenti obavezni da prijave ispit i na studentskoj službi i da se na vratima kabineta LG311 upišu u spisak sa naznakom koji deo polažu.

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu, najkasnije, do subote 24.6.2017. godine da jave da im se poništi neki od delova.