Rezultati ispita održanog 1.10.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Minimalan broj bodova, da bi deo bio položen, iznosi 50.

U narednom ispitnog roka moguće je parcijalno polaganje ispita, pri čemu su studenti obavezni da prijave ispit i na studentskoj službi i da se na vratima kabineta LG311 upišu u spisak sa naznakom koji deo polažu.

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu, najkasnije, do petka 5.10.2017. godine da jave (e-mail) da im se poništi neki od delova.