I kolokvijum - novo

I kolokvijm će biti održan u subotu, 21. aprila, sa početkom u 10h (učionica AH1a).

Oblasti koje obuhvata I kolokvijum: predavanja 1-6.

Studenti bi trebalo da sačekaju dežurnog asistenta ispred učionice 15 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti starijih generacija koji žele da polažu ispit preko kolokvijma moraju se javiti predmetnom nastavniku.