Prijava ispita

U junskom roku moguće je parcijalno polaganje ispita.

Studenti koji žele da polažu ispit, mnoraju ispit da prijave preko studentske služđbe i da u spisak na vratima kabineta LG311 (zgrada Građevinarstva) upišu koji deo polažu. Ukoliko ne budu upisali na spisak koji deo polažu, podrazumevaće se da polažu sve što nije položeno kao celinu (bez parcijalnog priznavanja).

Prisustvo ispitu bez prijave preko studentske službe nije moguće.