I Kolokvijum

I KOLOKVIJUM će se održati u četvrtak  (04.04.2019) u 20:00.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do utorks, 02.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

 

 OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Predavanja I - VI za generaciju 2018-19 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE STARIJIH GENERACIJA

Studenti starijih generacija, ukoliko su se prijavili za polaganje preko kolokvijuma, treba da se upišu na SPISAK istaknut na oglasnoj tabli, pored kabineta LG301, do ponedeljka, 02.04. do 15:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.