Odlaganje predavanja

U petkak, 3. maja, neće biti održana predavanja.