Potpis za overu semestra

Spisak studenata koji mogu da dobiju potpis se nalazi u Download zona/Rezultati ispita.

Potpis za overu semestra i grafičke radove možete dobiti u ponedeljak u periodu 800-830 u terminu predavanja. Za dobijanje potpisa je potrebno popuniti indeks.

Studenti kojima u kolioni potpis stoji "Pop.graf." moraju ponovo da urade grafičlki i da ga predaju najkasnije u sredu do 14h. Popravljen grafički će se usmeno braniti.