Rezultati kolokvijuma II i III

Rezultate II i III kolokvijuma možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ao je osvojeno 51 i više bodova.

Student Ljubiša Tripić treba da se javi predmetnom nastavniku najkasnije u četvrtak do 12h.