Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

UPIS OCENA

Upis ocena za studente koji su položili ispit u junskom ili julskom ispitnom roku će se održati 14.07.2017. (petak) u 9:00, na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju (Zgrada Laboratorije za građevinarstvo).

Mole se studenti da budu u prizemlju zgrade u zakazanom terminu i da popune indeks - upisati naziv predmeta i datum polaganja.

Rezultati PISMENOG DELA ISPITA održanog 11.07.2017.

I deo ispita su položili sledeći studenti:

ZK 20/2016 Subotić Miloš - 13 poena

 

Studenti koji nisu položili ispit:

ZK 17/2016 Nikolić Nenad - NP

ZK 28/2016 Pešović Mihailo - NP

 

Rezultati PISMENOG DELA ISPITA održanog 24.06.2017. i KONAČNE OCENE

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Termin upisa ocena će biti naknadno objavljen (nakon završetka julskog ispitnog roka).

Upis ocena

Upis ocena i potpisivanje indeksa od strane profesora će se obaviti nakon julskog ispitnog termina.

Evidencija bodova

Spisak studenata sa ostvarenim poenima možete preuzeti u Download zoni.

Potrebno je da studenti koji su zadovoljni ocenom prijave ispit u predstojećem ispitnom roku. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom (žele da ponište ocenu) mogu se obratiti predmetnom asistentu putem email-a.

Termin upisa ocena i potpisivanja indeksa od strane profesora će biti naknadno objavljen (nakon završetka junskog i julskog ispitnog roka). Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze nemaju pravo na potpis profesora, kao ni na polaganje ispita.

Studentima koji nisu položili ispit preko kolokvijuma se daje mogućnost da u junskom i julskom ispitnom roku ispit polažu parcijalno pismenim putem (jedan ili oba dela), dok će polaganje u narednim ispitnim rokovima biti isključivo u usmenoj formi.