Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Rezultati PISMENOG DELA ISPITA održanog 24.06.2017. i KONAČNE OCENE

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Termin upisa ocena će biti naknadno objavljen (nakon završetka julskog ispitnog roka).

Upis ocena

Upis ocena i potpisivanje indeksa od strane profesora će se obaviti nakon julskog ispitnog termina.

Evidencija bodova

Spisak studenata sa ostvarenim poenima možete preuzeti u Download zoni.

Potrebno je da studenti koji su zadovoljni ocenom prijave ispit u predstojećem ispitnom roku. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom (žele da ponište ocenu) mogu se obratiti predmetnom asistentu putem email-a.

Termin upisa ocena i potpisivanja indeksa od strane profesora će biti naknadno objavljen (nakon završetka junskog i julskog ispitnog roka). Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze nemaju pravo na potpis profesora, kao ni na polaganje ispita.

Studentima koji nisu položili ispit preko kolokvijuma se daje mogućnost da u junskom i julskom ispitnom roku ispit polažu parcijalno pismenim putem (jedan ili oba dela), dok će polaganje u narednim ispitnim rokovima biti isključivo u usmenoj formi.

 

Grafički radovi

Termini predaje IV grafičkog rada:

  • ČETVRTAK: 08.06.2017. - 15:00 (LG301)
  • UTORAK: 13.06.2017. - 13:00 (L1, FTN)

U istim terminima studenti mogu da preuzmu prethodne grafičke radove.

Rezultati POPRAVNIH KOLOKVIJUMA održanih 31.05.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.