Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Evidencija bodova

Spisak studenata sa ostvarenim poenima možete preuzeti u Download zoni.

Potrebno je da studenti koji su zadovoljni ocenom prijave ispit u predstojećem ispitnom roku. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom (žele da ponište ocenu) mogu se obratiti predmetnom asistentu putem email-a.

Termin upisa ocena i potpisivanja indeksa od strane profesora će biti naknadno objavljen (nakon završetka junskog i julskog ispitnog roka). Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze nemaju pravo na potpis profesora, kao ni na polaganje ispita.

Studentima koji nisu položili ispit preko kolokvijuma se daje mogućnost da u junskom i julskom ispitnom roku ispit polažu parcijalno pismenim putem (jedan ili oba dela), dok će polaganje u narednim ispitnim rokovima biti isključivo u usmenoj formi.

 

Grafički radovi

Termini predaje IV grafičkog rada:

  • ČETVRTAK: 08.06.2017. - 15:00 (LG301)
  • UTORAK: 13.06.2017. - 13:00 (L1, FTN)

U istim terminima studenti mogu da preuzmu prethodne grafičke radove.

Rezultati POPRAVNIH KOLOKVIJUMA održanih 31.05.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Termini POPRAVNIH KOLOKVIJUMA i predaja grafičkih radova

Popravni kolokvijumi će se održati prema sledećem rasporedu:

POPRAVNI KOLOKVIJUM 1

  • Sreda 31.05.2017. u 13:15, učionica ITCS-01

POPRAVNI KOLOKVIJUM 2

  • Sreda 31.05.2017. u 15:15, učionica 205

U terminu popravnih kolokvijuma studenti će moći da predaju IV grafički rad.

Studenti koji nisu predali prethodne grafičke radove, a žele da polažu popravne kolokvijume, moraju predati grafičke radove do utorka 30.05.2017.

Rezultati II KOLOKVIJUMA održanog 24.05.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Radovi se mogu pogledati kod asistenta u terminu konsultacija ili u utorak 30.05.2017. u 13h u L1 (Računarski centar, III sprat, FTN).