Grafički radovi

Termini predaje IV grafičkog rada:

  • ČETVRTAK: 08.06.2017. - 15:00 (LG301)
  • UTORAK: 13.06.2017. - 13:00 (L1, FTN)

U istim terminima studenti mogu da preuzmu prethodne grafičke radove.